Linux Magazine #6 2020 - Boom van Pythagoras van het artikel Fractals in OpenSCAD

dikte=10;

orde=10;

 

boom(dikte,orde);

 

module boom(d,o) {

  max_orde=13;

  o = (o > max_orde) ? max_orde : o;

 

  cube([d, d, d], center=true);

 

  tak = d/sqrt(2);

 

  if (o) {

    translate([-d/2, 0, d/2])

      rotate([0, -45, 0])

        translate([tak/2, 0, tak/2])

          boom(tak, o-1);

 

    translate([d/2, 0, d/2])

      rotate([0, 45, 0])

        translate([-tak/2, 0, tak/2])

...

Lees meer of reageer...

Listing DNSDiag

Arjan ten Hoopen

LISTING 1

arjan@arjanpc:~> dnsping www.linuxmag.nl
dnsping DNS: 10.0.0.150:53, hostname: www.linuxmag.nl, rdatatype: A
41 bytes from 10.0.0.150: seq=0   time=80.446 ms
41 bytes from 10.0.0.150: seq=1   time=0.723 ms
41 bytes from 10.0.0.150: seq=2   time=0.623 ms
41 bytes from 10.0.0.150: seq=3   time=0.570 ms
41 bytes from 10.0.0.150: seq=4   time=0.515 ms
41 bytes from 10.0.0.150: seq=5   time=0.565 ms...

Lees meer of reageer...

Linux #4 2019 - Simuleer een kruispunt listing

#include <stdio.h>

#include <pigpio.h>

#include <stdlib.h>

 

void start_traffic_light() {

    printf("Button for traffic is pushed.\n");

    time_sleep(0.5);

    printf("Letting traffic pass.\n");

    gpioWrite(15,0);

    gpioWrite(21,1);

    time_sleep(3.0);

    gpioWrite(21,0);

    gpioWrite(20,1);

    time_sleep(1.5);

    gpioWrite(20,0);

    gpioWrite(21,0);

   ...

Lees meer of reageer...

Linux #4 2019 - Sonic Pi listing

# Something Stranger

use_bpm 60

p = (ring :e4, :g4, :b4, :c5)

p = p + p.reverse

s = (ring 1.0, 0.75, 0.25, 1.0, 1.0)

 

live_loop :theme do

play p.tick, amp: 0.6

sleep 0.25

end

 

live_loop :heartbeat do

loop do

sample :bd_boom, rate: 1.0, amp: 2

sleep s.tick

end

end

 

live_loop :bass do

use_synth :dsaw

play :e1, release: 2

sleep 2

end

 

Add a comment

NEDLINUX FORUM

Het nederlandse linuxforum
Voor beginners en pro’s

 

TEQjobs

 

 

 

 

E-mailadres 

 

Nieuwste editie:

Linuxmag op Facebook

@linuxmagnl op Twitter

linuxmagNL Blijven je kinderen noodgedwongen thuis door het Coronavirus? Leer ze programmeren met de gratis cursus Scratch! Hi… https://t.co/p29cHSB7r3
linuxmagNL Door het coronavirus werken veel mensen nu thuis. Bekijk deze infographic voor tips waarmee je zorgt dat je lichaam… https://t.co/4LL7ct0gnQ
linuxmagNL Er bestaan duizenden Linux-distributies, elk met hun eigen kenmerken. Omdat je ze niet allemaal zelf gaat uitprober… https://t.co/XnZM8zFFRs